Tuesday, November 29, 2022
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Latest Posts

Avokati i Popullit flet për dobësitë në arsim

Shkup, 30 shtator – Mungesa e librave shkollor apo përdorimi i atyre të dëmtuar në mësimdhënie, kujdesi i pamjaftueshëm për shëndetin mendor të nxënësve, mungesa e asistentëve arsimorë për nxënësit me aftësi të kufizuara në shkollat ​​e mesme dhe ndikimi i krizës energjetike në punën e shkollave janë shënuar në Informacionin e Avokatit të Popullit për dobësitë e konstatuara gjatë realizimit të së drejtës së arsimit dhe zbatimin e procesit arsimor-edukativ në shkollat ​​fillore dhe të mesme në vend, e cila është dorëzuar në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës.

Edhe pse viti shkollor 2022/2023 ka filluar, thuhet në Informacion, reagimet e publikut për mungesën e teksteve shkollore për nxënësit e shkollave fillore dhe të mesme nuk ndalen. Prindërit dhe nxënësit reagojnë për mungesën e teksteve të shtypura për të gjitha lëndët mësimore dhe ankohen edhe për shkatërrimin e librave në dispozicion.

“Nxënësit që vijojnë mësimet në klasat e para, të dyta, të katërta dhe të pesta informojnë se nuk kanë marrë komplete librash të shtypura për të gjitha lëndët sipas planit dhe programit, gjë që tregon se nxënësit e këtyre klasave e kanë nisur vitin shkollor me materiale mësimore në formë të shtypur, në të cilën kombinohen përmbajtjet e disa lëndëve mësimore. Avokati i Popullit ka shënuar edhe mungesën e teksteve për lëndën e gjuhës angleze edhe këtë vit shkollor, kështu që në vend të përdorimit të librit, sipas pretendimeve, mësuesit dhe nxënësit përdorin fragmente nga tekstet e vjetra dhe burime të tjera materiale sipas planit mësimor. Sipas informacioneve të Avokatit të Popullit, prej vitesh nuk ka tekste të miratuara zyrtarisht në gjuhën angleze”, citohet në Informacion.

Nxënësit ankohen se problem shtesë është se pjesa më e madhe e teksteve të pranuara janë dëmtuar rëndë, deri në mospërdorim, prandaj prindërit janë të ekspozuar ndaj shpenzimeve të printimit të versioneve elektronike të librave. Për këtë ka reaguar përmes mediave edhe Unioni i Nxënësve të Shkollave të Mesme, i cili ka thënë se nxënësit ose kanë marrë libra shumë të dëmtuar nga të cilat nuk mund të mësojnë, ose disa prej tyre nuk kanë marrë fare libra. Ky problem është i pranishëm në disa shkolla të mesme në Shkup, Manastir, Prilep, Veles, Dellçevë dhe qytete të tjera. Sipas tyre, mungesa e teksteve është karakteristike veçanërisht për lëndët profesionale në shkollat ​​e mesme profesionale.

Avokati i Popullit vë në dukje Ligjin aktual për librat shkollor për arsimin fillor dhe të mesëm, sipas të cilit libri shkollor mund të përdoret për pesë vite shkollore, me përjashtim të teksteve që kanë përmbajtje të cilat nxënësi i plotëson me shkrim, ngjyrosje, prerje dhe ngjitje, si libra për klasën e parë, të dytë dhe të tretë.

“Duke pasur parasysh se viti i ri shkollor filloi me realizimin e mësimit me prezencë fizike, pa përjashtim për të gjithë nxënësit, pranë institucionit tonë janë dorëzuar peticione nga prindër të cilët shprehën shqetësimin për këtë vendim, duke theksuar se kjo mënyrë e realizimit të mësimit është një sfidë për fëmijët e sëmurë kronikë dhe prindërit, si dhe anëtarët e tjerë të familjes më të afërt, veçanërisht duke pasur parasysh që pandemia është ende aktuale, si dhe masat për mbrojtjen nga Kovid-19, dhe në atë drejtim për shkak të arsimit të pandërprerë pa vënë në pikëpyetje shëndetin e fëmijëve të sëmurë kronikë, por edhe shëndetin e të sëmurëve kronikë në familjet e nxënësve si persona në rrezik, kërkoi një ndërhyrje për t’i dhënë mundësinë e vazhdimit të mësimit në distancë për këta fëmijë”, thuhet në Informacionin e Avokatit të Popullit.

Duke e marrë parasysh se viti shkollor është në vijim dhe pandemia e Kovid-19 është ende e pranishme, Avokati i Popullit rekomandon Ministrinë që të kërkojë mendim profesional nga Komisioni për Sëmundjet Infektive lidhur me mënyrën e monitorimit të mësimdhënies së fëmijëve të sëmurë kronikë dhe nxënësve të cilët kanë persona të sëmurë në familjet e tyre. Njëkohësisht ai kujton se të gjithë të përfshirët në procesin mësimor duhet të kujdesen dhe të kontribuojnë në zhvillimin e sigurt dhe të qetë të procesit edukativo-arsimor të fëmijëve.

Avokati i Popullit është i mendimit se Ministria e Arsimit dhe Shkencës, në bashkëpunim me ministritë e tjera përkatëse (Ministria e Shëndetësisë, Ministria e Punës dhe Politikës Sociale), dhe në koordinim dhe bashkëpunim me shkollat, institucionet për mbrojtjen e fëmijëve, si dhe vetëqeverisjet lokale duhet të ndërmarrë në vazhdimësi veprime dhe masa për mbrojtjen e shëndetit mendor, si dhe të sigurisë së nxënësve në shkollë dhe jashtë saj.

Gjithashtu, bashkëpunëtorët profesionistë në shkolla duhet të edukohen dhe trajnohen për zbulimin e hershëm të problemeve në shëndetin mendor të fëmijëve, për të njohur shenjat e çrregullimit të shëndetit mendor, për të parandaluar dhe minimizuar ngjarjet e pakëndshme që rrezikojnë shëndetin, mirëqenien dhe jetën e nxënësve, duke respektuar të drejtat e fëmijëve dhe interesin e tyre më të mirë.

“Është shqetësues fakti që për nxënësit me aftësi të kufizuara në shkollat ​​e mesme, asistentët arsimorë do të ofrohen me mbështetjen e UNDP-së përmes përfshirjes së personave të papunë të regjistruar në Agjencinë për Punësim të RMV-së në programin për punë të dobishme komunale, dhe sipas njohurive të Avokatit të Popullit, vetëm disa komuna në muajin gusht, kanë shpallur thirrje publike për angazhimin e asistentëve edukativë, ndërsa angazhimi është në kohëzgjatje prej nëntë muajsh, për të cilin do të marrin kompensim në para prej 9.000 denarë, për shkak se ekziston mosinteresimi madh nga ana e kandidatëve të mundshëm. Sipas njohurive, kandidatët e mundshëm që do të ofrojnë këtë shërbim në përgjithësi nuk vlerësohen në bazë të kualifikimeve dhe kompetencave të tyre profesionale dhe do të ofrojnë mbështetje në mësimin e fëmijëve me aftësi të kufizuara, që sigurisht është një detyrë e përgjegjshme që duhet bërë me përkushtim dhe profesionalizëm maksimal”, tregon Avokati i Popullit.

Avokati i Popullit rekomandon intensifikimin e aktiviteteve nga ana e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës me qëllim të miratimit të Ligjit të ri për Arsimin e Mesëm dhe harmonizimit të tij me Konventën për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara dhe në këtë drejtim përkrahja e nxënësve me aftësi të kufizuara në arsimin e mesëm (ndihma arsimore) të vendoset si zgjidhje sistemore.

Për krizën aktuale energjetike në vend, thuhet në Raport, nga pikëpamja e respektimit dhe realizimit të pandërprerë të së drejtës për arsimim të fëmijëve/nxënësve, duke pasur parasysh kompetencat e kësaj ministrie, e cila financon ngrohjen përmes bllok granteve për komunat, dhe menaxhimi i mjeteve është përgjegjësi e vetëqeverisjes lokale, tregon se është e nevojshme që Ministria e Arsimit dhe Shkencës, në bashkëpunim me pushtetin lokal, drejtorët e shkollave pranë në nivel vendor dhe qendror, nëpërmjet zbatimit të një analize gjithëpërfshirëse, të perceptohet gjendja aktuale e gatishmërisë së shkollave për sezonin e ngrohjes, me qëllim të realizimit të pandërprerë të procesit edukativo-arsimor për fëmijët në kushtet e dimrit.

Latest Posts

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Don't Miss

Stay in touch

To be updated with all the latest news, offers and special announcements.