Tuesday, November 29, 2022
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Latest Posts

ESHR me opinion të pafavorshëm për vërtetësinë dhe objektivitetin e raporteve financiare të MPPS-së

Shkup, 25 nëntor – Enti Shtetëror i Revizionit në raportin e sotëm të publikuar përfundimtar të revizionit për Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale, shpreh “mendim të pafavorshëm për vërtetësinë dhe objektivitetin e pasqyrave financiare” dhe “mendim të rezervuar për përputhjen e transaksioneve financiare me legjislacionin përkatës për vitin 2021”.

Qëllimi i revizionit të pasqyrave financiare dhe revizionit të përputhshmërisë së Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale për vitin 2021, siç thuhet në Raportin e publikuar në faqen e internetit të Entit Shtetëror të Revizionit, është të merret një siguri e arsyeshme nëse pasqyrat financiare të marra si janë plotësisht të lira nga anomali materiale.

Në situatat kyçe të përcaktuara në raport theksohet mënyra e realizimit të të drejtave të ndihmës financiare nga mbrojtja sociale, shpërndarja e bllok granteve sipas komunave, mënyra e përzgjedhjes, kriteret e përzgjedhjes, kualifikimet e nevojshme, e drejta dhe masa e kompensimit të komisionet, regjistrimi i mjeteve, pretendimet dhe detyrimet me të cilat MPPS nuk i ka ekzekutuar plotësisht dhe saktë dhe nuk i ka regjistruar plotësisht mjetet materiale.

Në raportin si rekomandime kryesore janë vendosja e kontrolleve të herëpashershme/të rregullta gjatë marrjes së vendimit nga qendrat e punës sociale, për të rregulluar mënyrën e kritereve të përzgjedhjes, kualifikimet e nevojshme, të drejtën dhe masën e kompensimit të komisioneve dhe kryerjen e një inventarizimi i plotë dhe regjistrimi i të gjithë pajisjeve që nuk regjistrohen.

Si dobësi kryesore sistematike, megjithatë, theksohet fondet e marra nga organizimi i lojërave të fatit dhe lojërave zbavitëse, të cilat Qeveria i shpërndan në bazë të një programi të paraqitur nga MPPS dhe mungesa e kritereve dhe mënyrës së përcaktimit të shumës për ushtrimin e e drejta për kompensim të pagë së angazhimit të nëpunësit të kabinetit administrativ.

Në raportin e publikuar nga Enti Shtetëror i Revizionit, shtohet se nuk janë marrë vërejtje për për draft raportin e revizorit të autorizuar shtetëror.

Latest Posts

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Don't Miss

Stay in touch

To be updated with all the latest news, offers and special announcements.