Monday, December 11, 2023
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Latest Posts

Gjykata Kushtetuese do të shqyrtojë dispozitën për pagesën e apanazhit

Shkup, 28 Janar – Gjykata Kushtetuese do të shqyrtojë kushtetutshmërinë e dispozitës për pagesën e apanazhit për zyrtarët publikë të shkarkuar, si dhe për ata që kanë dhënë dorëheqjen para përfundimit të mandatit. Një iniciativë për shqyrtimin dhe kontestimin e kushtetutshmërisë së dispozitave të ligjit për kompensimin dhe pagat e funksionarëve publikë e kanë paraqitur dhjetë muaj më parë avokatët nga Struga.

Ata kërkuan heqjen e plotë të apanazhit, si privilegj klasor, por Gjykata Kushtetuese nuk pranoi.

“Kjo praktikisht do të thotë se mendimi i Gjykatës Kushtetuese në rastin konkret ishte se me një dispozitë të tillë, vetë akti i dorëheqjes apo shkarkimit të zyrtarit rezulton në njëfarë përgjegjësie nga puna e tij, duke shtruar kështu çështjen e arsyetimit të apanazh”, thotë avokatja Gligorie Qatoski nga Struga.

Pagesa e apanazhit cenon parimin e barazisë së të gjithë qytetarëve. Zyrtarë, drejtues, drejtorë, ministra, deputetë marrin apanazh pas përfundimit të mandatit, që paraqet diskriminim në bazë të statusit social.

“Për punëtorin e thjeshtë nuk parashikohen kompensime të tilla, ndërsa për zyrtarët si kategori sociale në një shoqëri, këto shtesa parashikohen nga buxheti i shtetit. As kushtetuta nuk parasheh të drejta të veçanta për një grup të caktuar njerëzish që dallojnë vetëm në disa funksione shtetërore”, shton Qatoski.

Ligji për Marrëdhëniet e Punës parasheh pagesën e pagës për punën e kryer, ndërsa zyrtarët e emëruar marrin pagë me përfundimin e marrëdhënies së punës. Sipas juristëve nuk justifikohet as ekonomikisht dhe as juridikisht.

Latest Posts

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Don't Miss