Monday, February 6, 2023
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Latest Posts

Mariçiq: Me negociatat për anëtarësim po hapim tregun e brendshëm të BE

Shkup, 25 janar – Negociatat me BE-në sjellin mbrojtje më të mirë të konsumatorit, brendim dhe pozicionim më të mirë të kompanive maqedonase në tregun e brendshëm të BE-së, deklaroi zëvendëskryeministri për Çështje Evropiane, Bojan Mariçiq, në hapjen e sotme të skriningut dypalësh për kapitullin 7, “Të drejtat e pronësisë intelektuale”.

Para përfaqësuesve të Komisionit Evropian, Mariçiq shfaqi shpresë se deri në fund të këtij viti do të mbajmë Konferencën e dytë ndërqeveritare dhe do të hapim klasterin “Vlerat Themelore”, për të përparuar në proces.

“Sot kemi një kapitull tjetër të rëndësishëm – Kapitullin 7, “Të drejtat e pronësisë intelektuale, një fushë ku jemi mbështetur vazhdimisht nga BE-ja në zbatimin e reformave ndër vite. Në lidhje me strukturën administrative, Enti Shtetëror për Pronësi Industriale dhe Ministria e Kulturës janë shtyllat kryesore administrative, ndërsa dokumentet kryesore në këtë fushë janë Ligji për Pronësinë Industriale, Ligji për të Drejtat e Autorit dhe të Drejtat e Përafërta dhe Ligji për Dogana dhe Masa për Mbrojtjen e të Drejtave të Pronësisë Intelektuale”, tha Mariçiq.

Ai theksoi rëndësinë e harmonizimit të mëtejshëm të legjislacionit tonë në fushën e pronësisë intelektuale dhe tregoi se Qeveria po punon me përkushtim në zhvillimin e Strategjisë së Pronësisë Intelektuale në kuadër të Strategjisë Kombëtare të Zhvillimit 2022-2042.

Sa i përket nevojës për përputhshmëri të plotë me direktivat e BE-së, zëvendëskryeministri vuri në dukje të gjitha direktivat që kemi miratuar deri më tani dhe njoftoi të gjitha aktivitetet aktuale dhe ligjet e propozuara, siç është Ligji i ri i Sekreteve Afariste i cili pritet të miratohet në qershor të këtij viti. viti . Mariçiq informoi Komisionin Evropian se Rrjeti për Shkëmbimin Elektronik të të Dhënave është në fazën përfundimtare dhe të testimit.

“Zhvillimi i këtij e-rrjeti do të mundësojë shkëmbimin e të dhënave të pronësisë intelektuale ndërmjet institucioneve në Maqedoninë e Veriut dhe IRP – sistemi elektronik për marka tregtare, patenta dhe dizajne industriale. Rrjeti elektronik pritet të jetë funksional deri në vitin 2026”, theksoi Mariçiq.

Sekretarja shtetërore e Sekretariatit për Çështje Evropiane dhe zëvendësja e kryenegociatorit me BE-në, Drita Abdiu-Halili, theksoi se Maqedonia e Veriut në periudhën e kaluar ka punuar në transpozimin e asquis përkatës evropian në legjislacionin tonë, si dhe në forcimin e kapaciteteve administrative dhe operacionale, në fushën e të drejtave të pronësisë industriale, por që nevojiten mekanizma adekuat, veçanërisht kapacitete efektive për zbatimin e politikave të të drejtave të pronësisë intelektuale në nivel kombëtar.

Në Bruksel sot filloi takimi dypalësh i skriningut për kapitullin 7, ku ekipi negociator maqedonas prezanton të arriturat dhe gjithçka që është bërë në lidhje me të drejtat e pronësisë intelektuale, të cilat duhet të mundësojnë qarkullim më të mirë të mallrave dhe shërbimeve, si dhe përshpejtim të zhvillimit teknologjik. Ai do të vazhdojë edhe nesër, ndërsa deri në fund të javës së punës do të mbahet takimi dypalësh për kapitullin 6, “E drejta për shoqëritë tregtare”.

Në skriningun e sotëm dypalësh u prezantuan temat që kanë të bëjnë me legjislacionin për të drejtat e pronësisë intelektuale, rregullat për mbrojtjen ligjore të së drejtës së autorit dhe të drejtat e përafërta, si dhe dispozitat e veçanta që zbatohen për mbrojtjen e bazave të të dhënave, programeve kompjuterike etj.

Delegacioni maqedonas përfshin përfaqësues nga Zyra Shtetërore për Pronësi Industriale, Ministria e Kulturës, Agjencia për Shërbime Mediatike Audiovizuele, Inspektorati Shtetëror i Tregut dhe Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit. 

Latest Posts

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Don't Miss