Thursday, May 26, 2022
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Latest Posts

Nevojitet harmonizim i legjislacionit me Konventën e ONP-së për parandalim të dhunës

Shkup, 14 prill – Dhuna dhe ngacmimet në punë ndikojnë në shëndetin dhe dinjitetin psikologjik, fizik dhe seksual të personave, por pasojat nuk janë vetëm gjatë procesit të punës, por ndjehen në familje dhe në mjedisin e përgjithshëm shoqëror. Kjo është arsyeja pse ne duhet të miratojmë sa më shpejt Konventën e Organizatës Ndërkombëtare të Punës për eliminimin e dhunës dhe ngacmimit në botën e punës dhe të harmonizojmë legjislacionin tonë me të për të parandaluar çdo formë dhune dhe ngacmimi në punë.

Këto janë mesazhet e pjesëmarrësve në punëtorinë e sotme me temë “Harmonizimi i legjislacionit të Maqedonisë me Konventën e Organizatës Ndërkombëtare të Punës për eliminimin e dhunës dhe ngacmimit në botën e punës, nr. 190”, organizuar nga onp dhe Shoqata për të drejtë pune dhe sociale.

“Kjo Konventë është instrumenti i parë ndërkombëtar që trajton rëndësinë e parandalimit të dhunës dhe ngacmimit në punë. Konventa njeh të drejtën e çdo personi për të punuar pa dhunë ose ngacmim, duke përfshirë dhunën me bazë gjinore, të cilën punëtorët mund ta pësojnë në vendin e punës. Ajo i mbron punëtorët pa marrë parasysh statusin e tyre kontraktual me punëdhënësin, tha ministrja e Punës dhe Politikës Sociale Jovanka Trencevska në fjalimin e saj në punëtori.

Këto forma të dhunës, theksoi ajo, janë shkelje dhe abuzim i të drejtave elementare të njeriut, janë kërcënim për mundësitë e barabarta dhe janë të papranueshme dhe të papajtueshme me atë që përbën një punë dinjitoze.

Kryetari i Shoqatës për të Drejtën e Punës dhe Sociale, profesor Todor Kalamatiev, konsideron se është veçanërisht e rëndësishme që Konventa dhe dispozitat e saj të afrohen me fushën profesionale në mënyrë që, siç tha ai, të mund të integrohen më pas në legjislacionin vendas.

Emil Kërstanovski, koordinator kombëtar i ONP-së, beson se Konventa pranon se dhuna dhe ngacmimi në punë janë shkelje dhe abuzime të të drejtave të njeriut dhe për herë të parë ofron një koncept unik të përbërë.

“Ajo kërkon që vendet anëtare të miratojnë një qasje gjithëpërfshirëse, të integruar dhe të përgjegjshme ndaj gjinisë për parandalimin dhe trajtimin e një sjelljeje të tillë. Kjo qasje parashikon veprime për parandalimin, mbrojtjen, zbatimin e mjeteve juridike, udhëzimin, trajnimin dhe rritjen e ndërgjegjësimit dhe merr parasysh palët e treta si viktima dhe si autorë. Konventa gjithashtu synon të njohë rolet dhe funksionet e ndryshme dhe plotësuese të qeverive, punëdhënësve dhe punëtorëve”, tha Kërstanovski.

Konventa e Organizatës Ndërkombëtare të Punës për eliminimin e dhunës dhe ngacmimit në botën e punës, nr. 190, u miratua në Konferencën e ONP-së më 21 qershor 2019.

Latest Posts

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Don't Miss

Stay in touch

To be updated with all the latest news, offers and special announcements.