Thursday, September 21, 2023
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Latest Posts

Sociologët: Kemi vënë në dukje problemet me mësimin e sociologjisë dhe edukimit qytetar

Shkup, 11 gusht – Instituti i sociologjisë në Fakultetin Filozofik dhe Asociacioni i sociologëve të Republikës së Maqedonisë (ASM) për gati 15 vjet i kanë vënë në dukje problemet me mësimin e sociologjisë dhe edukimit qytetar (arsimi i mesëm dhe fillor). Opinioni kritik “ekspert”, i cili ftohet rregullisht në të gjitha aktivitetet e ASM-së me rastin e tekstit të kritikuar të sociologjisë që nga viti 2002, asnjëherë nuk është paraqitur në debatet e ekspertëve për të argumentuar pikëpamjet e tyre të cilat po i promovojnë në rrjetet sociale.

Kështu thuhet në njoftimin e dërguar për media të Institutit të Sociologjisë dhe Shoqatës së Sociologëve të Republikës së Maqedonisë, me rastin e informacioneve në media për tërheqjen e tekstit të sociologjisë për vitin e dytë të arsimit të mesëm.

“Janë organizuar tribuna publike, biseda konsultative dhe fjalime me shkrim në Ministrinë e Arsimit, Byronë për Zhvillimin e Arsimit (BZHA) dhe autoritete të tjera relevante për të vënë në dukje problemet dhe nevojat e reja në zbatimin e arsimit në këtë fushë. Prej kohësh po diskutohet publikisht për tekstin e sociologjisë për vitin e dytë të gjimnazit të reformuar. Libri shkollor u botua në vitin 2002. Në atë periudhë, autorët përdorën një bazë të dhënash shkencore nga thesari sociologjik botëror dhe për informacionin që lidhet me vendin, ende në fazën fillestare të zhvillimit, kanë përdorur analiza të autorëve vendas, të dhëna statistikore apo të dhëna nga kërkimet empirike të kryera në vendin tonë. Sot, pas 20 vitesh ndryshimi është i dukshëm, jo ​​vetëm në shoqërinë tonë, por edhe në mbarë botën”, thuhet në kumtesë.

Ata shtojnë se misioni kryesor i sociologjisë si shkencë është të studiojë tërësinë dhe rregullsitë e jetesës së përbashkët duke i përgatitur njerëzit për të jetuar në komunitet dhe për të planifikuar të ardhmen e tyre, duke deklaruar se libri shkollor i sociologjisë i vitit 2002 i bazuar në bibliografinë e renditur më të lartë në botë reflekton vërtet ato kushtet në fund të viteve 90 (shek. 20) dhe fillimi i mijëvjeçarit të ri.

“Autorët janë të vetëdijshëm për ndryshimet e mëdha në shoqërinë maqedonase që ndoshta artikulon nevojën për ndryshim (por jo vetëm në këtë tekst shkollor). Megjithatë, mënyra se si artikulohet kjo nevojë nuk është gjithëpërfshirëse – përkundrazi. Është tërësisht ekskluzive nga MASH dhe me qëllim skualifikimin e autorëve – pa konsultim paraprak me ta, apo shkëmbim mendimesh për ndryshimet. MASH nuk komunikon në mënyrë adekuate me institucionet përkatëse. Sociologjia është shkencë, jo hapësirë ​​për veprimin e disa shoqatave civile apo individëve që nuk kanë kuptimin e termeve dhe kategorive me të cilat vepron sociologjia, të cilat, pavarësisht ndryshimeve në shoqëri, përkufizimi i tyre është konstant (aspekti metodologjik që teksti shkollor përmban plotësisht) . Është ai segment i shkencës që e ndan atë nga ideologjia, detyra e të cilit është të zbatojë projektet e grupeve të caktuara shoqërore”, thonë ata.

Ata pohojnë se që nga viti 2008 nuk ka asnjë këshilltar për sociologji dhe edukatë qytetare/kulturë qytetare në BZHA, gjë që ndikon seriozisht në cilësinë e mësimdhënies në këto lëndë.

Ata theksojnë se programet mësimore nuk kanë ndryshuar për gati 20 vjet dhe ekziston një nevojë reale për t’i përshtatur ato me ndryshimet e shpejta shoqërore – veçanërisht intensive në shoqëritë në tranzicion.

Fatkeqësisht, nuk kemi informacion nga MASH për aktivitetet e tyre, pavarësisht përpjekjeve për të vendosur një bashkëpunim më të ngushtë ndërmjet Institutit të Sociologjisë dhe MASH-it. Pyesim veten se kush është komisioni i ekspertëve që do të vendosë për ndryshimet që duhet të bëhen në tekstin e kritikuar nëse Instituti i Sociologjisë anashkalohet si institucioni më relevant, citohet në kumtesë.

Ministria e Arsimit dhe Shkencës bën të ditur se është formuar Komisioni për propozimin për tërheqjen nga përdorimi të tekstit të miratuar të Sociologjisë për vitin e dytë të arsimit të mesëm.

Nga MASH thonë se Komisioni brenda afatit ligjor prej dhjetë ditësh duhet t’ia dorëzojë propozimin ministrit të Arsimit dhe Shkencës. Formimi i komisionit vijon pas komenteve të opinionit publik, veçanërisht nga fusha e ekspertëve

Latest Posts

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Don't Miss