Sunday, October 1, 2023
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Latest Posts

Spasovski: Migrimi nuk është problem ekskluzivisht kombëtar, ai duhet të trajtohet në nivel të BE-së

Shkup, 19 shtator – Ministri i Punëve të Brendshme, Oliver Spasovski sot mori pjesë në panel diskutimitn në kuadër të Shkollës Ndërkombëtare të Migracionit me titull “Aspektet humanitare të flukseve të përziera të migrimit”, të organizuar nga Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe mbahet në Qendrën arsimore të Kryqit të Kuq në Strugë.

Duke shprehur mirënjohje për Kryqin e Kuq të Republikës së Maqedonisë së Veriut për ftesën për të marrë pjesë në panel diskutim me dy tema “Migrimi dhe ndikimi në popullatën vendase dhe në institucionet publike”, si dhe “Rëndësia e bashkëpunimit ndërinstitucional “ ministri Spasovski në dy fjalimet e tij shikoi në prizmin e përvojave dhe perceptimeve të Ministrisë së Punëve të Brendshme lidhur me dukurinë e migrimit, si institucion që ka qenë drejtpërdrejt dhe është i përfshirë në shumë segmente të problemit të migracionit

“Rrjedhimisht, vala e migracionit që përfshiu Evropën gjatë viteve 2015/2016, duke përfshirë vendin tonë si pjesë integrale e korridorit tranzit të të ashtuquajturës rrugë migratore të Ballkanit Perëndimor, u pa fare qartë – duke treguar një sërë dobësish në përgjithësi në Evropë – se ndikimi i një eksodi të tillë të popullsisë civile, ishte i paprecedentë në dekadat e fundit, është jashtëzakonisht serioze në shumë sfera sociale – ekonomike, sigurie, shëndetësore, humanitare, sociale etj”, deklaroi ministri Spasovski.

Ai ka shtuar se ndikimi i migracionit në publikun vendor dhe në institucionet publike është i pashmangshëm, por nëse dhe cilat do të jenë rezultatet do të varet më së shumti nga gatishmëria institucionale dhe publike, pjekuria, funksionaliteti, në dhënien e përgjigjes së duhur.

“Në fakt, në Evropë dhe në vendin tonë, në vitet e fundit, duke iu referuar përvojave të viteve 2015/16, janë bërë dhe sjellë shumë risi konceptuale, normative dhe institucionale për të parandaluar në mënyrë efektive negativitetin dhe problemet që mund të dalin nga flukset migratore. Aq më tepër që gatishmëria dhe trajtimi i suksesshëm i problemeve të migracionit janë shfaqur tashmë si çështje të një lloj interesi kombëtar. Pothuajse nuk ka asnjë institucion që në fushën e tij të punës të mos preket, pak a shumë, gjithsesi, nga shfaqjen e lëvizjeve migratore. Ai konkluzion është i padiskutueshëm, ne praktikisht e kemi përjetuar dhe parë këtu dhe në Evropë para disa vitesh”, tha Spasovski.

Ministri potencoi se çdo shoqëri duhet të jetë e gatshme të bëjë vlerësime të sakta për potencialin e krizave të reja të mundshme të migrantëve, si dhe masat e nevojshme që kapacitetet institucionale dhe të tjera që disponon të përdoren për të eliminuar çdo pasojë për funksionimin normal shoqëror dhe sigurinë e qytetarëve.

Lidhur me temën e dytë “Rëndësia e bashkëpunimit ndërinstitucional, duke theksuar faktin se në Evropë, dhe në Republikën e Maqedonisë së Veriut si pjesë integrale e saj, nisur nga përvojat e mëparshme, ministri Spasovski theksoi se është arritur konkluzioni se migrimet nuk janë ekskluzivisht problemi kombëtar dhe trajtimi i tyre duhet të kalojë përmes një kuadri më të gjerë normativ të harmonizuar në nivel të Bashkimit Evropian, duke respektuar sigurisht dallimet në aspektin e faktorëve të migracionit – si vendet e tranzitit, vendet e destinacioneve përfundimtare e të ngjashme.

“Nga këndvështrimi i Ministrisë së Punëve të Brendshme, vitet e fundit, sipas kapaciteteve tona organizative, të kuadrove dhe financiare dhe në bashkëpunim të ngushtë me partnerët tanë nga BE-ja dhe SHBA-ja, kemi arritur të përmirësojmë aktivitetet tona në disa segmente veçanërisht në fushën e regjistrimit, evidencës, kontrollit dhe sigurisë së migrantëve, duke pasur parasysh sigurinë e brendshme të qytetarëve të Republikës së Maqedonisë së Veriut, por edhe sigurinë rajonale dhe globale”, tha ministri Spasovski. Njëherit, ai theksoi bashkëpunimin me Kryqin e Kuq të Republikës së Maqedonisë së Veriut në lidhje me çështjen e migrimit”, theksoi ai.

Spasovski theksoi se nga diskutimi i deritanishëm mund të konstatohet se është e nevojshme ngritja e vazhdueshme e kapaciteteve publike dhe institucionale, në mënyrë që gjithmonë të kemi një përgjigje adekuate që do të minimizojë dhe amortizojë mundësitë e krijimit apo tejmbushjes së problemeve në funksionimin shoqëror. 

Latest Posts

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Don't Miss