Tuesday, November 29, 2022
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Latest Posts

Trençevska: Bashkëpunimi me UNFPA-në në përgatitjen e strategjisë së re shtetërore për politikat demografike

Shkup, 25 nëntor – Përgatitja e strategjisë së re për politikat demografike të Maqedonisë së Veriut ishte tema kryesore e takimit të sotëm të ministres së Punës dhe Politikës Sociale, Jovana Trençevska, me këshilltaren rajonale për ekonomi dhe demografi nga Zyra e Fondit të KB-së për Popullsinë (UNFPA) në Stamboll dhe ekipi i popullsisë dhe zhvillimit në Nju Jork, Miajkëll Herman, me drejtuesen e zyrës së UNFPA-së në Shkup, Afrodita Shala dhe një pjesë të ekipit të saj.

Kjo Strategji, siç kumtuan nga Ministria e Punës dhe Politikës Sociale, ka një rëndësi të madhe si një dokument që identifikon fushat prioritare dhe udhëzime për përmirësimin e tendencave ekzistuese demografike përmes zbatimit të politikave afatgjata dhe fushave të veprimit që ndikojnë drejtpërdrejt dhe indirekt në zhvillimin demografik në vend.

Sipas Trençevskës, në përgatitjen e strategjisë rëndësi të madhe do të kenë informatat nga të gjitha ministritë, sepse ajo është strategji nacionale dhe të gjitha fushat janë të rëndësishme.

“Analiza nga regjistrimi i popullsisë dhe analiza mbi të cilat një konsulent i punësuar nga Zyra e UNFPA-së po punon për të kryer auditimin e zbatimit të Strategjisë Kombëtare për Politikat Demografike 2015-2024, e cila përfshin Departamentin për Analizë, Planifikim dhe Zhvillim të Politikat demografike të ministrisë do të jenë një kontribut i rëndësishëm për përgatitjen e strategjisë. Duhet të harmonizohet me Strategjinë Kombëtare për zhvillim dhe Strategjinë për zhvillimin e kapitalit njerëzor, theksoi Trençevska në takim.

Ministrja vuri në dukje se rezultati përfundimtar është përgatitja e një strategjie të bazuar në të dhëna reale demografike, si të dhënat për migrimin, plakjen e popullsisë, lindshmërinë dhe që do të japë udhëzime të nivelit të lartë në ndërtimin e politikave që lidhen me të gjithë popullsinë në vend. Politikat që lidhen me shëndetin, arsimin, mbrojtjen sociale dhe të fëmijëve, shërbimet sociale, punësimin, barazinë gjinore në të gjitha sferat e shoqërisë.

Versioni përfundimtar i Strategjisë për Demografinë duhet të kalojë në procesin e miratimit nga Qeveria me konkluzione dhe detyra për të gjitha institucionet.

Latest Posts

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Don't Miss

Stay in touch

To be updated with all the latest news, offers and special announcements.