Monday, September 26, 2022
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Latest Posts

Vazhdon mbështetja e BE-së për bankat qendrore të vendeve të Ballkanit Perëndimor

Shkup, 21 shtator – Dojçe Bundesbank dhe Komisioni Evropian kanë filluar një program të financuar nga BE për të mbështetur më tej bankat qendrore dhe agjencitë mbikëqyrëse bankare në vendet kandidate për në BE dhe kandidatët potencialë nga Ballkani Perëndimor.

“Dojçe Bundesbank, së bashku me 19 banka qendrore kombëtare të Sistemit Evropian të Bankave Qendrore (SEBQ) dhe Bankës Qendrore Evropiane (BQE), nisën sot një program të financuar nga BE, përfitues të të cilit janë Banka e Shqipërisë, Banka Qendrore e Bosnjës ee Hercegovinës, Agjencia Bankare e Federatës së Bosnjës ee Hercegovinës, Agjencia Bankare e Republikës Srpska, Banka Qendrore e Republikës së Kosovës, Banka Qendrore e Malit të Zi, Banka Kombëtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Banka Kombëtare e Serbisë , kumtoi Banka Kombëtare.

Qëllimi i programit, siç theksohet në kumtesë, është forcimi i mëtejshëm i kapaciteteve institucionale të vendeve përdorues fundor, veçanërisht duke përmirësuar mjetet dhe politikat e tyre analitike dhe duke transferuar standardet më të mira ndërkombëtare dhe evropiane në praktikat kombëtare. Bashkimi Evropian (BE) ndau 3 milionë euro për programin nga Instrumenti i Ndihmës së Para-Aderimit (IPA III).

Nga Banka Kombëtare informojnë se në ngjarjen hyrëse të mbajtur sot në Bankën e Italisë, zëvendësguvernatori i lartë Luixhi Federiko Sinjorini konfirmoi rëndësinë e bashkëpunimit teknik ndërkombëtar si instrument për dialogun institucional, i cili kontribuon në ndërtimin e prosperitetit dhe paqes. Rëndësia strategjike e këtij projekti në kuadrin më të gjerë të anëtarësimit në BE shihet përmes qëllimit dhe fushëveprimit të programit dhe është veçanërisht e rëndësishme në rrethanat aktuale të sfidave të përhapura gjeopolitike, ekonomike dhe financiare.

“Florian Hauser nga Drejtoria e Përgjithshme për Fqinjësinë dhe Negociatat e Zgjerimit të Komisionit Evropian theksoi se “programi përfaqëson një kontribut të rëndësishëm në përmirësimin e menaxhimit ekonomik dhe forcimin e kuadrit institucional të Ballkanit Perëndimor”. Ai mbështet përgatitjen e bankave qendrore të Ballkanit Perëndimor për integrimin e tyre në Sistemin Evropian të Bankave Qendrore”. Znj. Aleksandra Hahmajster, drejtoreshë gjenerale e Dojçe Bundesbank, theksoi rëndësinë e arritjes së rezultateve të qëndrueshme dhe rëndësinë e ndërtimit të marrëdhënieve”, theksohet në kumtesën nga Banka Kombëtare.

Gjatë 36 muajve të ardhshëm, Bundesbank, së bashku me bankat qendrore partnere dhe me kontributin e BQE-së, do të organizojë një program intensiv trajnimi rajonal mbi çështjet kyçe të bankingut qendror dhe mbikëqyrjes. Trajnimi do të fokusohet kryesisht në fushat e parandalimit të larjes së parave, mbikëqyrjes bankare, stabilitetit financiar, mbrojtjes së konsumatorit financiar dhe përfshirjes financiare, zgjidhjes së bankave, komunikimit, tregjeve financiare, teknologjisë së informacionit, kërkimit të politikave monetare, sistemeve të pagesave, statistikave, integrimit në BE, menaxhimit politikat, kontabilitetin dhe auditimin e brendshëm. Do të ketë gjithashtu tre seminare të politikave për vendimmarrësit mbi sistemet e pagesave, operacionet e thesarit dhe qeverisjen. Gjithashtu, programi do të mbështesë zbatimin e masave specifike dypalëshe krahas trajnimeve rajonale.

“Programi zbatohet nga Bundesbank si koordinator i saj në partneritet me Bankën Kombëtare të Belgjikës, Bankën Kombëtare Bullgare, Bankën Kombëtare Çeke, Bankën e Greqisë, Bankën e Spanjës, Bankën e Francës, Bankën Kombëtare Kroate, Banka Qendrore e Irlandës, Banka e Italisë, Banka Lituaneze, Banka Qendrore e Luksemburgut, Banka Kombëtare e Hungarisë, Banka Qendrore Hollandeze, Banka Kombëtare e Austrisë, Banka Kombëtare e Polonisë, Banka e Portugalisë, Banka Kombëtare e Rumanisë, Banka e Sllovenisë dhe Banka Kombëtare e Sllovakisë. Banka Qendrore Evropiane do të kontribuojë në realizimin e projektit”, theksohet në kumtesën.

Latest Posts

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Don't Miss

Stay in touch

To be updated with all the latest news, offers and special announcements.