Wednesday, September 27, 2023
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Latest Posts

Zhurnal hulumton kurse institucionet heshtin: Sa ngjala u lëshuan në liqenin e Ohrit – 865 kilogramë apo 374?

Ohër, 10 gusht – Shumimi i liqenit të Ohrit, i cili është nën juridiksionin e termocentraleve të Maqedonisë së Veriut (ish- ELEM) dhe në një pjesë të Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Menaxhimit të Ujërave, i cili, siç e kemi paralajmëruar më parë, nuk është kryer që nga viti 2019, ka hapur shumë pikëpyetje në opinion se redaksia e Zhurnal i ka hetuar prej kohësh, aq më tepër që dyshimet për abuzime të mundshme gjatë vetë procesit të grumbullimit, të lidhura kryesisht me sasinë e ngjalës së mitur që u lëshua për herë të fundit në liqen, janë shfaqur tashmë gjithashtu.

Në të gjitha informacionet e disponueshme publikisht se kur është kryer shumimi i fundit në vitin 2019, të cilin kompania ESM i ka bërë të ditur publikut, thuhet se në liqen janë lëshuar gjithsej 29,421 copë ngjala të mitur me peshë totale 865 kilogramë, e cila siç njoftoi në atë kohë kompania, do të përmirësojë fondin e botës së gjallë në liqen, si dhe vetë ekosistemin.

Ndryshe nga këto pretendime të autoriteteve, redaksia e Zhurnal ka një dokument që tregon se atëherë liqeni ishte i pajisur me gati dy herë më pak peshk, pra vetëm me 374 kilogramë?! Me dëshirën për të zbardhur të vërtetën dhe për të larguar dyshimet se në këtë rast është bërë ndonjë abuzim, iu drejtuam disa institucioneve, të cilat janë të detyruara të kujdesen për botën e gjallë në liqen, të cilat për shkak të këtij qëndrimi të institucioneve, mund të shkaktojë gjithashtu një shqetësim të biodiversitetit.

Në Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, e vetmja që është përgjigjur deri më tani në pyetjet tona, thonë se përgjigjet në pyetjet se sa është shumuar liqeni, duhet t’i japë Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ujërave. Menaxhmenti, i cili është autoriteti shtetëror kompetent për peshkimin dhe akuakulturën. Ministria e Ekologjisë ngjall optimizmin se sapo të krijohen kushtet për të përcaktuar një subjekt që do të menaxhojë zonën e mbrojtur të liqenit, do të përmirësohet edhe mbrojtja e kafshëve të egra.

“Sipas Ligjit për Mbrojtjen e Natyrës, Ministria e Mjedisit dhe Pylltarisë aktualisht është duke zhvilluar procedurë për shpalljen e Liqenit të Ohrit zonë e mbrojtur në kategorinë – monument natyre, bazuar në një studim të përgatitur për valorizimin e monumentit natyror Liqeni i Ohrit. Me shpalljen e Liqenit të Ohrit monument natyrorë, do të vendosen ligjërisht kufijtë e jashtëm dhe zonat e mbrojtura dhe do të caktohet një subjekt që do të menaxhojë zonën e mbrojtur. Mbrojtja, menaxhimi dhe monitorimi i habitateve dhe specieve të egra do të përmirësohet duke marrë masa dhe aktivitete në përputhje me Planin për Menaxhimin e Zonës së Mbrojtur, i cili sipas Ligjit për Mbrojtjen e Natyrës, duhet të miratohet nga enti menaxhues“, thuhet në reagimin zyrtar të Ministrisë së Mjedisit për Zhurnal.

A kërcënohet biodiversiteti i liqenit për shkak të shumimeve jo të rregullta?, kjo pyetje e Zhurnal mbeti pa përgjigje dhe ia dërguam ministres Kaja Shukova.

Ndërkohë vazhduam kërkimin e revistës për përgjigje reale me pyetje në Institutin Hidrobiologjik të Ohrit. Nga aty, drejtoresha dr. Orhideja Tasevska na premtoi se gjatë ditës së nesërme opinioni do të marrë një përgjigje eksperte për pyetjen tonë lidhur me këtë problem. Pyetje i kemi drejtuar edhe sektorit të mjedisit jetësor në komunën e Ohrit, por ka heshtje nga aty dhe nga Ministria e Bujqësisë.

Shoqatat mjedisore, të cilat janë ndoshta më të zellshmit kur bëhet fjalë për mbrojtjen e pasurisë natyrore, mjedisit jetësor, e veçanërisht liqenit të Ohrit, duket se kanë dështuar në këtë periudhë. Gazeta ka kërkuar reagim dhe informacion shtesë nga shoqata ekologjike “Ohri SOS”, e cila ishte një nga më aktivet në mbrojtjen e bërthamës autentike të qytetit në Ohër nga ndërtesat e papërshtatshme, por deri në publikimin e këtij shkrimi nuk pati asnjë përgjigje. . Reagim kërkuam edhe nga Shoqata ekologjike e Maqedonisë (MED), si një nga shoqatat më të vjetra që kanë për mision mbrojtjen e natyrës dhe mjedisit jetësor me përfshirjen aktive të qytetarëve, por duke pasur parasysh festat vjetore, ata na thanë se ende do të përpiquni të gjeni një mendim ekspert për çështjen që lidhet me biodiversitetin e liqenit të Ohrit.

Zhurnal në këtë hulumtim ka vetëm një qëllim – të informojë me vërtetësi dhe objektivitet publikun për dyshimet që kanë lindur në lidhje me kujdesin e botës së gjallë në liqenin më të vjetër në Evropë dhe një nga më të bukurit. Por kjo kërkon bashkëpunim nga institucionet që presim të tregojnë përgjegjësi dhe llogaridhënie për të gjitha çështjet me interes të qytetarëve, për të cilat ata u angazhuan kur morën detyrën, në mënyrë që të konstatojmë me saktësi nëse ka keqpërdorime në shumimin e liqenit të Ohrit por edhe për të zbuluar të gjitha rreziqet që qëndrojnë mbi botën e gjallë në të.

Latest Posts

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Don't Miss